Udvikling

Udvikling

Udvikling

Vi arbejder konstant med at sikre høj faglig og menneskelig kvalitet i genoptræningen. Det gør vi bl.a. ved at:

  • Deltage i kurser og temadage
  • Udøve kollegial sparring og supervision
  • Arbejde efter 31 faglige standarder, som løbende opdateres med de nyeste forskningsresultater og evidens
  • Inddele ergo- og fysioterapeuterne i vidensgrupper
  • Anvende test både ved start og afslutning af genoptræningsforløb 
     

Vidensgrupper

For at understøtte kvaliteten af genoptræningen er ergo- og fysioterapeuterne inddelt i funktionsgrupper, som repræsenterer hvert sit vidensområde. Terapeuterne kan herved fordybe og dygtiggøre sig inden for bestemte områder.